Medienos sandėliavimo taisyklės

 • Medienos sandėliavimo taisyklės

  Įsigijus medieną iš mūsų įmonės, būtina laikytis medienos sandėliavimo taisyklių.
  Teisingas medienos sandėliavimas ženkliai sumažina galimą lentų ar tašų deformaciją, įtrūkimus, spalvos pakitimus.
  Kai Pirkėjas sudaro sutartį su mūsų įmone, t.y. pateikia užsakymą žodžiu, ar el.paštu – laikoma, kad jis savarankiškai susipažino su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

  Teisingai sandėliuojant medieną, būtina užtikrinti šias sąlygas:
  - Tašai/lentos turi būti sudėti ant lygaus pagrindo.
  - Mediena turi būti sudėta taip, jog būtų užtikrinta pakankama oro cirkuliacija. Tai padaryti galima, perklojant skersai lentų/ tašų pagaliukus, kurių storis būtų ne mažesnis nei 15 mm. Minėti pagaliukai turi būti dedami ne rečiau nei 100 cm atstumu vienas nuo kito, jie privalo būti tokio pat storio ir dedami kiekvienoje paketo eilėje (t.y. žemiau esanti lentų/tašų eilė perskirta tašeliais taip, kad tarpusavyje nesiliestų su aukščiau sukrauta eile).
  - Mediena turi būti sandėliuojama vietoje, izoliuotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir lietaus.
  - Ant sukrauto medienos paketo viršaus dedami svoriai , kurie neleistų viršutiniajai lentų/tašų eilei laisvai judėti.
  -Dažytos lentelės negali būti sandėliuojamos vietoje, kur yra didelis karštis ir neventiliuojama patalpa (pvz. saulėkaita arba paketas, užtaisytas PWC plėvele); taip pat negali būti sandėliuojamos sukrautos į paketą, aukštesnį nei 20 cm nuo pagrindo. Nesilaikant šių sąlygų, lentelės gali sulipti.
  - Jei mediena dažyta, jokiu būdu neištraukite perdengimų, priešingu atveju lentos gali sulipti arba „atšokti“ dažų sluoksnis.
  - Lentelės turi būti nedelsiant išpakuojamos iš plėvelės, užtikrinant oro cirkuliaciją: gamyklinis pakavimas į plėvelę yra skirtas tik galimiems transportavimo metu pažeidimams išvengti, bet netinkamas sandėliavimui;
  - Netinkama patalpa laikyti medienai, kai ji yra labai šalta ar labai šilta. Optimalūs temperatūros reikalavimai yra nuo +5 iki + 25 laipsnių.

  Mūsų įmonė neteikia sandėliavimo paslaugų, todėl informuojame, jog dažytų gaminių neįsipareigojame laikyti ilgiau nei 10 d.d. sukrautų taip, kaip įvardyta aukščiau. Nesant galimybei sandėliuoti ilgesniam nei 10 d.d. terminui ir Pirkėjui neatsiėmus gaminių per minėtą terminą, galimas dažyto sluoksnio sulipimas. Tokiu atveju Pirkėjo pretenzijos dėl kokybės nepriimamos, gaminiai negali būti defektuojami, grąžinami, keičiami.